KONTAKT: tel. +48 509 225 958, e-mail: m.jaw@list.pl
ul. Handlowa 3, 21-500 Biała Podlaska

C e r t y f i k a t  M i n i s t r a  F i n a n s ó w  n r  1 1 1 9 2 / 2 0 0 5  
Kancelaria Księgowa - Maria Jaworska
K o m p l e k s o w a  o b s ł u g a :  k s i ę g o w o - p o d a t k o w a ,  k a d r o w o  -  p ł a c o w a
   Witamy na naszej stronie

      Firma prowadzi działalność od 2005 roku. Świadczymy kompleksową obsługę księgowo podatkową, kadrowo-płacową dla podmiotów o różnym profilu działalności i formie prawnej. Naszymi klientami są małe jednoosobowe firmy a także spółki prawa handlowego.
      Kwalifikacje właścicieli biura zostały potwierdzone Certyfikatem nr 11192/2005 wydanym przez Ministra Finansów. Jesteśmy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu.
      Gwarantujemy dostosowanie usług do indywidualnych potrzeb i oczekiwań klienta, oraz pełną poufność i bezpieczeństwo powierzonych nam dokumentów i informacji.


mgr inż. Maria Jaworska
właściciel


   Dane adresowe

Kancelaria Księgowa Maria Jaworska
ul. Handlowa 3
21-500 Biała Podlaska

Telefon (083) 343-51-32 wew.35
Telefon kom. 0 509 225 958

E-mail: m.jaw@list.plNasza siedziba
Nasza siedziba
   Nasza oferta:

  Prowadzenie ksiąg handlowych
 • tworzenie planu kont
 • weryfikacja dokumentów księgowych
 • ewidencja zdarzeń gospodarczych
 • ewidencja środków trwałych i wyposażeń
 • sporządzanie zestawień księgowych
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • rozliczenie z Urzędem Skarbowym i ZUS
  Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
 • weryfikacja dokumentów księgowych
 • ewidencja zdarzeń gospodarczych
 • ewidencja środków trwałych i wyposażeń
 • rozliczenie z Urzędem Skarbowym i ZUS
  Prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego
 • weryfikacja dokumentów księgowych
 • ewidencja zdarzeń gospodarczych
 • rozliczenie z Urzędem Skarbowym i ZUS
  Prowadzenie ewidencji VAT
 • weryfikacja dokumentów księgowych
 • ewidencja zdarzeń gospodarczych w rejestrze zakupów i sprzedaży VAT
 • sporządzanie deklaracji VAT i przedkładanie ich do Urzędu Skarbowego
  Obsługa kadrowo-płacowa
 • prowadzenie akt osobowych
 • sporządzanie list płac
 • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń
 • sporządzenie obowiązujących deklaracji i rozliczeń wraz z dostarczaniem do Urzędu Skarbowego i ZUS
   Nasze ceny

      Koszt miesięcznej obsługi podatkowo-księgowej jest ustalany na podstawie sporządzonej szacunkowej oferty kancelarii uwzględniającej uzyskane od klienta informacje.
      Podczas spotkania, rozmowy telefonicznej bądź korespondencji, dokładnie analizujemy potrzeby klienta, co do zakresu usług do jak najlepszego funkcjonowania firmy.
      Po określeniu zakresu usług, ustalamy w drodze indywidualnych negocjacji optymalną dla każdej ze stron cenę świadczonych usług.

   Mapka

 © w.filipiuk 2009 v.1.1